บริการออกแบบสื่อทุกชนิด ทั้ง Online – Offline แผ่นพับ, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา, กล่องสินค้า, แค็ตตาล็อก, หนังสือ, ปฏิทิน, โลโก้, นามบัตร, Wallpaper, Backdrop, Roll Up, แบนเนอร์โพสเฟสบุคแบบ 1 รูป, แบนเนอร์โพสเฟสบุคแบบอัลบัม ฯลฯ

ใบปลิว โปสเตอร์ (1 หน้า)

ใบปลิวขนาด A5 (1 หน้า) 1,500.-
ใบปลิวขนาด A4 (1 หน้า) 2,000.-
ใบปลิวขนาด A3 (1 หน้า) 3,000.-
ใบปลิวขนาด A2 (1 หน้า) 4,000.-

ใบปลิว โปสเตอร์ (2 หน้า)

ใบปลิวขนาด A5 (2 หน้า) 2,500.-
ใบปลิวขนาด A4 (2 หน้า) 3,000.-
ใบปลิวขนาด A3 (2 หน้า) 4,000.-
ใบปลิวขนาด A2 (2 หน้า) 5,500.-

แค็ตตาล็อก A5

แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (8 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 8,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (12 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 9,500.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (16 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 12,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (20 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 12,500.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (24 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 14,500.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (28 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 16,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (32 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 17,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (36 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 17,500.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A5 (40 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 20,000.-

แค็ตตาล็อก A4

แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (8 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 10,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (12 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 12,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (16 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 15,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (20 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 16,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (24 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 18,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (28 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 20,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (32 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 21,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (36 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 22,000.-
แค็ตตาล็อก ขนาด A4 (40 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 25,000.-

โบรชัวร์ แผ่นพับ (มีพับ)

แผ่นพับขนาด A4 (พับ 2 ตอน 4 หน้า) 3,000.-
แผ่นพับขนาด A4 (พับ 3 ตอน 6 หน้า) 3,000.-
แผ่นพับขนาด A3 (พับ 2 ตอน 4 หน้า) 4,000.-
แผ่นพับขนาด A3 (พับ 3 ตอน 6 หน้า) 4,000.-

ป้ายไวนิล งานพิมพ์อื่นๆ

ขนาดงานออกแบบ 1 - 2 เมตร 3,000.-
ขนาดงานออกแบบ 2 - 3 เมตร 4,000.-
ขนาดงานออกแบบ 3 - 4 เมตร 4,500.-
ขนาดงานออกแบบ 4 - 8 เมตร 5,000.-

งานออกแบบอื่นๆ

ออกแบบสติ๊กเกอร์ (ทรงกลม, เหลี่ยม) 2,000.-
ออกแบบสติ๊กเกอร์ ติดรอบขวด 3,000.-
ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เริ่มต้น 3,500.-
ออกแบบนามบัตร 1,000.-
ออกแบบป้าย Roll up 1,500.-
ออกแบบ Backdrop 2,000 - 3,500.-
ออกแบบโลโก้ เริ่มต้น 3,000.-
ออกแบบโลโก้+Brandbook เริ่มต้น 5,000.-
ออกแบบหน้าปกเฟสบุ๊ค เริ่มต้น 1,000.-
ออกแบบแบนเนอร์ เริ่มต้น 1,000.-
ออกแบบปฏิทิน 2,500 - 4,000.-