บริการ

บริการออกแบบสื่อทุกชนิด ทั้ง Online – Offline แผ่นพับ, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา, กล่องสินค้า, แค็ตตาล็อก, หนังสือ, ปฏิทิน, โลโก้, นามบัตร, Wallpaper, Backdrop, Roll Up, แบนเนอร์โพสเฟสบุคแบบ 1 รูป, แบนเนอร์โพสเฟสบุคแบบอัลบัม ฯลฯ

ใบปลิว โปสเตอร์ (1 หน้า)

ออกแบบใบปลิวขนาด A5 (1 หน้า) 1,500.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A4 (1 หน้า) 2,000.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A3 (1 หน้า) 3,000.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A2 (1 หน้า) 4,000.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A1 (1 หน้า) 5,000.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A0 (1 หน้า) 6,000.-


ใบปลิว โปสเตอร์ (2 หน้า)

ออกแบบใบปลิวขนาด A5 (2 หน้า) 2,500.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A4 (2 หน้า) 3,000.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A3 (2 หน้า) 4,000.-
ออกแบบใบปลิวขนาด A2 (2 หน้า) 5,500.-


โบรชัวร์ แผ่นพับ (มีพับ)

ออกแบบโบรชัวร์ ขนาด A4 (พับ 2 ตอน 4 หน้า)3,000.-
ออกแบบโบรชัวร์ ขนาด A4 (พับ 3 ตอน 6 หน้า) 3,000.-
ออกแบบโบรชัวร์ ขนาด A3 (พับ 2 ตอน 4 หน้า) 4,000.-
ออกแบบโบรชัวร์ ขนาด A3 (พับ 3 ตอน 6 หน้า) 4,000.-

แค็ตตาล็อก A5

ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (8 หน้ารวมปกหน้า-หลัง)
8,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (12 หน้ารวมปกหน้า-หลัง)
9,500.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (16 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 12,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (20 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 12,500.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (24 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 14,500.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (28 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 16,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (32 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 17,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (36 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 17,500.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A5 (40 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 20,000.-

แค็ตตาล็อก A4

ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (8 หน้ารวมปกหน้า-หลัง)
10,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (12 หน้ารวมปกหน้า-หลัง)
12,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (16 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 15,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (20 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 16,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (24 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 18,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (28 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 20,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (32 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 21,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (36 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 22,000.-
ออกแบบแค็ตตาล็อก ขนาด A4 (40 หน้ารวมปกหน้า-หลัง) 25,000.-

ป้ายไวนิล งานพิมพ์อื่นๆ

ขนาดงานออกแบบ 1 – 2 เมตร
3,000.-
ขนาดงานออกแบบ 2 – 3 เมตร 4,000.-
ขนาดงานออกแบบ 3 – 4 เมตร 4,500.-
ขนาดงานออกแบบ 4 – 8 เมตร 5,000.-

งานออกแบบอื่นๆ

ออกแบบแผ่นฉลากสินค้า – สติ๊กเกอร์ (ทรงกลม, เหลี่ยม) 2,000.-
ออกแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ติดรอบขวด หรือ กระปุก 3,000.-
ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ (กล่อง)เริ่มต้น 3,500.-
ออกแบบนามบัตร 1,000.-
ออกแบบป้าย Roll up 1,500.-
ออกแบบ Backdrop 2,000 – 3,500.-
ออกแบบโลโก้ 3,000.-
ออกแบบโลโก้ + การ์ตูน เริ่มต้น 4,000.-
ออกแบบโลโก้ + การ์ตูน + Brandbook เริ่มต้น 5,000.-
ออกแบบหน้าปกเฟสบุ๊ค เริ่มต้น 1,000.-
ออกแบบแบนเนอร์ เริ่มต้น 1,000.-
ออกแบบปฏิทิน 2,500 – 4,000.-