Golden Ratio ใช้งานอย่างไร

Golden Ratio หรือสัดส่วนทองคำ

คือสัดส่วนที่คำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ที่มีความสวยงาม

อัตราส่วนสามเหลี่ยมทองคำจะเท่ากับ

การใช้ Golden Ratio

• สามารถใช้เป็น Grid ในการออกแบบได้
• ใช้ในการ Crop ภาพต่างๆ ให้ได้ภาพที่สวยงาม
• ใช้จัดองค์ประกอบให้อยู่ในกรอบ หรือให้เลาะตามเส้นโค้งหรือวงกลม หรือวางจุดเด่นไว้บริเวณก้นหอย
• ใช้ในการออกแบบโลโก้
• วิธีการใช้มีหลากหลายสามารถปรับใช้ได้ตามงาน