6 ขั้นตอน เตรียมไฟล์ส่งโรงพิมพ์


ขนาดไฟล์
กำหนดให้ถูกต้องตามงานของเรา


ระยะตัดตก 3 มม.
ระยะตัดตก 3มม. และระยะปลอดภัย 3มม. (กรณี Die-Cut ระยะตัดตก 1มม.)


โหมดสี CMYK
CMYK คือ โหมดสีที่ใช้สำหรับงานพิมพ์


ฝังภาพ และฟอนต์
ฝังภาพ (Embed) ฝังฟอนต์ (Create Outline) (หรือทำให้เป็นเวคเตอร์)


แยก Layer
เพื่อให้โรงพิมพ์เข้าใจง่าย (แต่ละงานอาจมี Layer ไม่เหมือนกัน)


บันทึก
บันทึกให้อยู่ในรูปแบบ PDF/X-1a หรือ ai หรือ psd